Contactează-ne!

Scrie-ne un mesaj!

Cum poți lua legătura cu noi?

Telefon

0740256525

Email

asoservfun@yahoo.com

Adresa asociatiei:

str.Urusagului, nr. 21,
Floresti, jud. Cluj

Facebook

AsociatiaServiciilorFunerare

Intrebări frecvente

Cum pot deveni membru
(Extras din Statut)

Pot deveni membri ai Asociatiei toate persoanele juridice,fizice autorizate ,ONG-urile care, indeplinesc conditiile si isi manifesta expres, prin cerere scrisa, dorinta in acest sens. Aprobarea inscrierii in Asociatie a membrilor cu drept deplin este de competenta Consiliului Director.

Procedura prin care organizatiile pot deveni membre ale Asociatiei:
Consiliul Director va acorda calitatea de membru unei anumite entitati care respecta standardele impuse de asociatie si care a fost recomandata de catre un membru al Consiliului ori de catre un membru al Asociatiei.Acceptarea sau respingerea de catre Consiliul Director se va face in sedinta de lucru avand la baza documentele prezentate de persoana juridica in conformitate cu prevederile acestui Statut.

Cine poate deveni membru
(Extras din Statut)

Membrii cu drept deplin ai Asociatiei sunt persoanele juridice romane sau straine, de materie juridica sau fizica, care, cunoscand statutul asociatiei, sunt de acord cu prevederile sale, si care indeplinesc conditiile legale de autorizare si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea scopurilor Asociatiei.

Ce avantaje am daca devin membru
(Extras din Statut)

-crearea unui organism profesional al prestatorilor si organizatiilor prestatoare de servicii funerare si ridicarea standardelor si calitatii activitatii in domeniul prestarii de servicii funerare si asigurarea ca aceste standarde sunt in concordanta cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene;
-recomandarea ca parteneri de buna calitate ai prestatorilor catre organisme sau asociatii europene cum ar E.F.F.S.,F.I.A.T.-I.F.T.A.,etc… si reprezentarea acestora la un nivel cat mai inalt din punct de vedere al standardelor de uzanta;
-crearea, implementarea si perfectarea de standarde in domeniul serviciilor funerare , inclusiv a unui Cod Etic referitor la modul de operare al prestatorilor de servicii funerare;
-realizarea unui lobby sustinut, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, propuneri cu caracter punctual in relatia cu Federatiile Europene ale Serviciilor Funerare si respectiv autoritatile române competente.
-acordarea de consultanta pentru public si pentru autoritati in legatura cu dezvoltarea si implementarea de acte normative din domeniul prestarii serviciilor funerare din Romania;
-crearea cadrului necesar pentru exprimarea ideilor si a experientei intre prestatorii de pompe funebre;
-dezvoltarea unui fond de cunostinte in legatura cu practica de cea mai buna calitate in tratamente precum tanatopraxie sau imbalsamare;
-colaborarea cu alte federatii, fundatii, asociatii, institutii publice si private, din Romania si din strainatate pentru realizarea de activitati comune, conform scopului Asociatiei.
-organizarea de simpozioane, conferinte, mese rotunde, cu participare interna si internationala.

Sediul Asociatiei

str.Urusagului, nr. 21, Floresti, jud. Cluj