Hotărârea Nr.741 din 12.10.2016

pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul,
deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care
trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 24 octombrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane şi serviciile funerare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi
reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Articolul 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă capitolul VIII din Normele de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Monica Emanuela Althamer,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

Citeste aici intreg documentul.