ORDIN Nr. 1.533

privind aprobarea metodologiei de incadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase

Emitent: Ministerul Sanatatii
Domenii: Boli diverse, Sanatate

M.Of.Nr.40 din 16 ianuarie 2018

Vazand Referatul de aprobare nr. F.B. 14.080/2017 intocmit de Directia generala de asistenta medicala si sanatate publica,

avand in vedere:

– art. 20 alin. (4) din Normele tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 741/2016;

– art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba metodologia de incadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase, prevazuta in anexa care face parte integranta a prezentului ordin.

Art. 2. – Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, tanatopractorii, autopsierii, precum si intreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine in contact cu persoanele decedate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 30 de zile de la publicare.

Ministrul sanatatii,

Florian-Dorel Bodog

Citeste aici intreg documentul.