ORDIN nr. 487 din 2021

privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 436/2020 pentru
aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al
pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

Vazand Referatul de aprobare nr. VVV 4.483 din 9.04.2021 al Directiei generale asistenta medicala, medicina de urgenta si programe de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii,

avand in vedere:

– dispozitiile art. 7 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 20 alin. (5) din Normele tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane,

precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 741/2016,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I – Anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS

-CoV-2), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 13 martie 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II – Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”,

institutele de medicina legala din centrele medicale universitare, serviciile de medicina legala, personalul din unitatile sanitare, precum si intreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine in contact cu persoanele decedate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  1. Ministrul sanatatii, Andreea-Anamaria Moldovan, secretar de stat
Citeste aici intreg documentul.