ORDIN nr. 570 din 6 aprilie 2020

privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în
caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 535 din 6.04.2020 al Direcției
generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul
Ministerului Sănătății,având în vedere:– dispozițiile art. 7 lit. k) din Legea nr.
95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;– prevederile art. 20 alin. (5) din Normele tehnice și
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și
reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile
profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul
fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016,în temeiul
prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul
ordin:Articolul 1Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru
aprobareaProtocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților
infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2), publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 207 din 13 martie 2020, se modifică și se înlocuiește cuanexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici“,
institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, serviciile de medicină
legală, personalul din unitățile sanitare, precum și întreg personalul prestatorilor de
servicii funerare care vine în contact cu persoanele decedate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul sănătății, Nelu TătaruBucurești, 6 aprilie 2020.Nr. 570.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr.
436/2020)
PROTOCOL SPECIFIC
privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARSCoV2)
În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitară se
confirmă (reconfirmă) diagnosticul de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV2),
evoluția fiind urmată de deces, autopsia anatomopatologică a cadavrului pentru a
confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de
laborator (teste specifice) nu mai este necesară și este de evitat din cauza riscurilor de
transmitere a bolii infectocontagioase, posibile în condițiile exercitării profesiei la
personalul medical.Certificatul medical constatator al decesului va fi completat și eliberat
de către medicul curant al pacientului din secția de spital. Sunt permise autopsiile
efectuate în scop științific conform protocolului de cercetare autorizat în cadrul fiecărei
unități sanitare, cu respectarea măsurilor de protecție prevăzute în prezentul
protocol.Decesul în unitatea sanitară cu paturi al persoanelor care au fost confirmate
pozitiv pentru infecția COVID-19 și diagnosticul de deces cu infecție cu noul coronavirus
(SARS-CoV2) pot fi declarate cazuri medico-legale strict în conformitate cu art. 185 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările
ulterioare (NCPP); în aceste cazuri, se va anunța în cel mai scurt timp instituția medicolegală
competentă pentru dispunerea ridicării cadavrului și efectuarea autopsiei medicolegale.
Prezentul protocol specific se aplică în mod similar și următoarelor cazuri de
deces, acestea fiind considerate decese ale pacienților infectați cu noul coronavirus
(SARS-CoV2), confirmate ca fiind pozitive:a) persoanelor aflate în izolare la domiciliu,
aflate în evidența direcțiilor de sănătate publică;b) persoanelor aflate în carantină, aflate
în evidența direcțiilor de sănătate publică și a altor instituții ale statului.În situațiile de mai
sus, atunci când nu se dispune autopsia medico-legală, în concordanță cu prevederile art.
185 din NCPP, medicul de familie va elibera certificatul medical constatator al decesului,
în baza fișei medicale a pacientului.c) persoanelor internate în spital suspecte de
infectare cu COVID-19, la care nu s-a efectuat testarea pentru confirmare.În această
situație, certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat și eliberat de
către medicul curant al pacientului din secția de spital, dacă nu se dispune efectuarea
autopsiei medico-legale.În ceea ce privește identificarea persoanei la internare, pe
perioada epidemiei, pacienții confirmați SARS-CoV2 vor primi brățară de identificare cu
numele și prenumele, completate lizibil și verificate în baza documentului de identitate
acolo unde există posibilitatea, dacă nu, documentul de identitate va fi obligatoriu
fotocopiat, copia conformă cu originalul va fi semnată de un cadru medical și inclusă în
foaia de observație; în cazul decesului pacientului, în situația pierderii actului de
identitate sau a imposibilității aparținătorilor de a aduce actul de identitate în original,
copia va fi folosită pentru întocmirea certificatului medical constatator al decesului.–
Aparținătorii vor fi informați telefonic de către unitățile sanitare în legătură cu cazurile
severe/critice și despre survenirea decesului. În cazul decesului se va indica prezentarea la
spital pentru ridicarea decedatului în termen de 24 de ore de la deces, pentru aparținătorii
care locuiesc la o distanță mai mică de 100 km de locul decesului și de maximum 48 de
ore dacă aceștia locuiesc la o distanță mai mare de 100 km sau în situații speciale. În
situația în care în urma comunicării telefonice a acestor condiții, aparținătorul declară că
nu se poate ocupa personal de formalitățile de declarare a decesului în termenul stabilit
(este internat în spital, este în carantină/izolare la domiciliu, suferă de o afecțiune
medicală gravă care îi împiedică deplasarea etc.), va fi îndrumat să trimită, pe e-mail,
whatsapp, fax sau alt mijloc de comunicare la distanță sau chiar printr-o persoană
delegată, o declarație semnată pe propria răspundere, la care anexează actul său de
identitate și o delegație pentru o altă persoană sau un reprezentat al unei firme de pompe
funebre care să efectueze identificarea și să ridice decedatul. Nu este permisă ieșirea
aparținătorului din izolare sau carantină pentru identificarea sau ridicarea decedatului.–
Dacă aparținătorul sau delegatul acestuia nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut
anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului. În această situație,
asistentul social sau o persoană delegată în acest sens din unitatea medicală va anunța de
urgență serviciul social de pe lângă primăria locală și va declara decesul la oficiul de stare
civilă.1. Măsuri care privesc bolnavul infectat cu noul coronavirus (SARS-CoV2) în
cazul în care prezintă simptome severe de boalăÎn unitatea sanitară cu paturi, medicul
curant sau un cadru medical desemnat de acesta va anunța instituția de medicină legală
competentă, încă din timpul vieții pacientului care prezintă semne severe de boală, dacă
se încadrează în cazurile în care se dispune autopsia medico-legală conform art. 185 din
NCPP. În situația în care pacientul decedează și există suspiciuni cu privire la decesul
pacientului infectat cu noul coronavirus (SARS-CoV2) confirmat prin teste de laborator,
altele decât decesul prin acțiunea bolii virale, se va anunța în cel mai scurt timp instituția
medico-legală competentă și organele judiciare pentru dispunerea ridicării cadavrului și
efectuarea autopsiei medico-legale.2. Măsuri care privesc transportul decedatului din
secția de spital către morgăCadavrul persoanei decedate ca urmare a infecției COVID-19
confirmată prin teste de laborator fără leziuni traumatice nu se îmbălsămează.Cadavrul va
fi așezat într-un sac impermeabil dublu și ermetic închis cu fermoar și va fi pulverizat cu
produse biocide tip TP22 (pe bază de formol).Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite
pentru suprafețe în concentrațiile și la timpul de expunere recomandate de producător și
specificate pe eticheta produsului.Cadavrul va fi depus în frigider la morga
spitalului/instituției de medicină legală în așteptarea derulării procedurilor specifice
medicinei legale sau anatomiei patologice, respectiv a procedurilor de identificare.În
situația în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spațiu separat față
de restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare prezentare.Transportul cadavrului
către morgă de la nivelul secției din unitatea sanitară în care s-a produs decesul se face în
sac închis ermetic. Liftul și targa prin care a fost asigurat transportul cadavrului din secția
unității sanitare până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip
TP2 (de suprafețe).3. Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea cadavrelor
în incinta unității sanitarePersonalul care, potrivit atribuțiilor, manipulează cadavrul,
îmbrăcămintea și obiectele contaminate cu secreții ale persoanei decedate și transportă
cadavrul către spațiile special destinate va purta obligatoriu echipament individual de
protecție, după cum urmează:a) combinezon complet de protecție din material
impermeabil sau material nețesut rezistent la apă care prezintă și protecție pentru cap sau
halat cu mâneci lungi impermeabile la apă și bonetă;b) protectoare faciale: mască cu
vizetă, măști chirurgicale și protectoare oculare;c) două rânduri de mănuși
latex;d) cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.Pentru personalul care manipulează
cadavrul sau îmbrăcămintea și obiectele posibil contaminate cu secreții ale decedatului
este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun după fiecare manoperă. Ulterior
se va efectua dezinfecția mâinilor cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției
mâinilor prin frecare.4. Măsuri care privesc aparținătorii decedatuluiEchipamentele
individuale de protecție pentru aparținătorii decedatului care vor parcurge procedura de
identificare a cadavrului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care a
fost internat pacientul.Aparținătorii decedatului care parcurg procedura de identificare a
cadavrului vor purta obligatoriu echipament individual de protecție de unică folosință,
după cum urmează:a) halat de unică folosință din material nețesut sau impermeabil la
apă;b) mască facială;c) botoși (protecții încălțăminte);d) mănuși.Cel mult două
persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul numai după ce îmbracă
echipamentul individual de protecție descris anterior. În caz de identificare pozitivă
(potrivire) vor semna o declarație și se va completa într-un registru special
dedicat.Personalul implicat în manipularea cadavrului pulverizează produse biocide de tip
TP22 sau soluție de formaldehidă peste cadavru, apoi îl introduce în doi saci rezistenți de
vinil, astfel: după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs biocid tip
TP22 folosind un echipament de pulverizare fină, ulterior acesta se introduce în sicriu,
urmând a se închide și sigila capacul sicriului.Familia sau reprezentanții administrației
publice locale (pentru cazurile sociale) sunt care vor pune la dispoziție sicriul în care se
pune cadavrul.Din acest moment și până la înhumare/incinerare sicriul va rămâne închis,
fiind interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia.Înhumarea/Incinerarea se va efectua
în cel mai scurt timp disponibil cu sicriul sigilat.Pentru aparținătorii decedatului care au
intrat în contact direct cu cadavrul este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă și
săpun, urmată de dezinfecția cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor
prin frecare.5. Măsuri care privesc transportul cadavrelor către instituțiile de medicină
legalăÎn cazul decesului la domiciliu, cazuri medico-legale conform art. 185 din NCPP, în
care există suspiciunea de deces ca urmare a infecției COVID-19, nu se ridică cadavrul
până la sosirea autorităților competente. Se apelează numărul unic de urgență 112.Pentru
transportul cadavrului de la domiciliu sau din spațiile publice unde a survenit decesul
către instituția de medicină legală vor fi respectate aceleași norme ca cele descrise la pct.
3 atât în ceea ce privește echipamentul individual de protecție al personalului care
manipulează sau transportă cadavrul, cât și în ceea ce privește manipularea cadavrului în
vederea introducerii în sacul închis ermetic.Persoanele care manipulează și transportă
cadavrul vor lua în considerare respectul față de demnitatea umană, orice activitate sau
acțiune asupra corpului unei persoane decedate având la bază grija și respectul cuvenit
unei ființe umane decedate.În vederea ridicării cadavrului de la domiciliu se vor solicita și
se vor examina toate documentele medicale existente (de la unitățile sanitare, medic
curant, medic de familie, laboratoare de analize medicale etc.), acte din care să reiasă
înregistrarea persoanei în evidențele direcției de sănătate publică județene sau a
municipiului București, precum și documente din care să reiasă localitatea de unde a
revenit recent (în ultimele 14 zile) dintr-o călătorie, după caz.Transportul cadavrului aflat
în sacul închis ermetic din spațiul public, precum și de la domiciliu către instituția
medico-legală în vederea autopsierii medico-legale se va efectua numai în baza
ordonanței emise de către procuror sau de către organele de cercetare penală.Transportul
cadavrului aflat în sac închis ermetic se va efectua numai cu mijloace de transport
autorizate potrivit legii.Atunci când decesul s-a produs ca urmare a infecției COVID-19,
angajații serviciilor funerare care preiau cadavrul de la domiciliu, unitatea sanitară în care
a survenit decesul sau de la instituția de medicină legală în vederea înhumării vor respecta
întocmai aceleași dispoziții ca și orice alt transportator sau persoană care manipulează
cadavrul, adică vor respecta aceleași măsuri de prevenire a transmiterii bolilor
infectocontagioase și vor fi îmbrăcați obligatoriu în echipamentele individuale de
protecție descrise anterior.Angajații serviciilor funerare nu vor deschide capacul sicriului
și nu vor efectua manopere de cosmetizare sau de îmbălsămare asupra cadavrului
contaminat în urma infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV2).Pentru angajații
serviciilor funerare este obligatorie, după fiecare manipulare, spălarea mâinilor cu apă
caldă și săpun, urmată de dezinfecția cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției
mâinilor prin frecare.Mijloacele de transport folosite pentru transportarea cadavrelor vor
fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2, după fiecare transport.6. Măsuri care
privesc personalul din prosecturile instituțiilor de medicină legalăÎn cazul în care s-a
dispus autopsia medico-legală asupra cadavrelor aflate în unitatea sanitară cu paturi,
medicul legist se va deplasa la unitatea sanitară pentru a vedea decedatul, numai dacă se
solicită de către organele judiciare prezența acestuia.Deplasarea personalului echipei
medico-legale se va efectua cu mașina de serviciu, iar eventuala ridicare a cadavrului se
va efectua cu o mașină destinată în acest scop, care va fi dezinfectată cu produse biocide
de tip TP2, după fiecare transport.Autopsia medico-legală se va efectua într-un spațiu
destinat cazurilor cu risc biologic, care va avea un circuit separat și în care se va intra
numai utilizând măsurile de protecție descrise în mai sus.Se va asigura ventilația
corespunzătoare a spațiului destinat activității din prosectură fără contact cu mediul
extern sau cu culoarele interioare ale unității sanitare/instituțiilor de medicină
legală.Pentru situațiile în care nu există un spațiu cu circuit separat, autopsia medicolegală
se va efectua obligatoriu la sfârșitul programului de lucru. După efectuarea
procedurii de autopsiere, întreaga sală de autopsie, inclusiv spațiul special destinat
autopsiilor cu risc biologic, va fi dezinfectată cu substanțe biocide de tip TP2. După
operațiunea de dezinfecție se pot utiliza și lămpile de ultraviolete.Se va limita la
minimum prezența în sala de autopsie a personalului implicat în vederea autopsierii
cadavrelor contaminate ca urmare a infecției COVID-19. Echipamentele individuale de
protecție de unică folosință vor fi îndepărtate după fiecare utilizare prin depunere în
pubelă conform procedurilor legale privind deșeurile contaminate cu risc biologic.În
cazul contactului cu persoanele decedate ca urmare a infecției COVID-19, riscurile la
care sunt expuși angajații instituțiilor medico-legale sunt semnificativ reduse dacă sunt
respectate măsurile de precauție specifice pentru prevenirea infecțiilor, măsuri care au
fost descrise mai sus.Autopsia cazurilor medico-legale se dispune în conformitate cu
prevederile art. 185 din NCPP și nu poate fi refuzată de către instituțiile medico-legale
sau de către aparținători.Personalul echipei medico-legale care manipulează cadavrul în
vederea efectuării autopsiei medico-legale trebuie să poarte echipament individual de
protecție care constă în combinezon complet din material impermeabil sau material
nețesut cu densitate mare, rezistent la apă, care are inclusă mască și vizetă sau halate cu
mâneci, impermeabile, închise la spate, bonete și măști chirurgicale, respectiv protectoare
oculare.Personalul va purta două perechi de mănuși, după cum urmează: o primă pereche
scurtă rezistentă la tăiere peste care se pune o a doua pereche de mănuși din latex și peste
care, la nevoie, se mai pune și o a treia pereche de mănuși, mai groasă, care protejează
antebrațul până la cot.Personalul va purta peste halat un șorț impermeabil din plastic, iar
încălțămintea va fi reprezentată prin cizme de cauciuc. Cu excepția vizetei și a cizmelor
de cauciuc care se dezinfectează cu produse biocide de tip TP2, toate celelalte piese de
echipament descrise sunt de unică folosință (cu excepția echipamentului de protecție cu
utilizări multiple, care poate fi decontaminat, conform specificațiilor tehnice ale
acestuia).Se evită utilizarea de instrumente ascuțite și se preferă instrumentele tăietoare,
cu vârfuri rotunjite.Instrumentarul utilizat se dezinfectează cu produse biocide de tip TP2
în concentrațiile și la timpul de expunere recomandate de producător și specificate pe
eticheta produsului la finalul programului de activitate.Pentru personalul din prosecturi
este obligatorie după fiecare manoperă spălarea mâinilor/antebrațelor cu apă caldă și
săpun, urmată de dezinfecția cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor
prin frecare.7. Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin
teste specifice de laborator, care au fost autopsiate, se îmbălsămează cu caracter
obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției.Aceste cadavre se
igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se
îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.După identificarea cadavrului de către
aparținătorii decedatului sau de către cei desemnați în condițiile prezentului protocol și
semnarea actelor care atestă identificarea, personalul echipei medico-legale implicat în
manipularea cadavrului pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluție de
formaldehidă peste cadavru, apoi acesta este introdus în doi saci rezistenți de vinil, astfel:
după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs biocid de tip TP22 sau
formol, folosind un echipament de pulverizare fină.Ulterior, corpul învelit în cei doi saci
de vinil se introduce în sicriu, se pulverizează cu produs biocid de tip TP22 sau formol,
urmând a se închide și sigila sicriul înainte de ieșirea din instituția medico-legală și
predarea către aparținători, aceștia din urmă având obligația de a nu-l mai deschide
ulterior.Familia sau reprezentanții autorităților publice locale (pentru cazurile sociale)
sunt cei care aduc sicriul în care se pune cadavrul.Toate autopsiile medico-legale în
cazurile de suspiciune/ confirmare cu infecție cu SARS-CoV 2 se vor face doar pe baza
ordonanței emise de organele de cercetare penală.Toate cazurile „suspecte“ vor fi
considerate drept cazuri „confirmate“ și se vor lua măsurile de protecție
corespunzătoare.Înhumarea cadavrelor confirmate cu infecție cu COVID-19 se va face în
aceleași condiții de înhumare impuse persoanelor decedate de alte cauze.Documentele
medicale, precum foaia de observație clinică etc., care provin din zona de contaminare
(ATI, UPU, secția boli infecțioase etc.) și care sunt necesare dispunerii ordonanței de
autopsiere medico-legală vor fi prelucrate în format electronic spre a fi transmise către
administrația spitalului și mai departe către parchete, instituții de medicină legală și
servicii de anatomie patologică.În situațiile prevăzute în prezentul protocol, în care se
solicită confirmarea prin testare COVID, aceasta se va face în colaborare cu direcțiile de
sănătate publică județene sau a municipiului București.Nerespectarea prevederilor
prezentului protocol specific se sancționează potrivit legii.